سه شنبه, 29 مهر 1399 13:36
  • عنوان طرح: طراحی نظام الحاقی آموزش توسعه گرا با رویکرد مهارت های زندگی
  • مجری طرح: شرکت پیشتازان توسعه ماهان یزد
  • کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد
  • موضوع طرح: آموزش، پژوهش، علم، فناوری و نوآوری
  • سال: 1398
  • چکیده طرح:

    شاید بتوان از مهمترین و اصلی‌ترین اهداف طرح را، استخراج تقویم آموزشی اثربخش، پایدار، مقرون­به­صرفه و مقیاس­پذیر برای دانش­آموزان و معلمان متناسب با سیستم آموزش و پرورش ایران و ظرفیت­های استان و مهارت­های مورد نیاز در دنیای آینده دانست. همچنین تدوین محتوای آموزشی جدید در راستای کسب مهارت‌های مورد نیاز دنیای امروز از اهدافی است که در طی طرح حاضر دستیابی به آن از اهمیتی بالایی برخوردار می باشد. انتقال کانون توجه گروه‌های ذی‌نفع و ذینفوذ از امرتدریس به امر یادگیری و تعیین و تدقیق وظایف، اختیارات، امکانات و توانمندی‌های گروه‌های ذینفع و ذینفوذ دخیل در امر آموزش از دیگر اهداف طرح می باشد. نهایت طرح حاضر به دنبال دستیابی به سطح آموزش کیفی و کاربردی در ضمن رفع نیازهای روانشناختی گروه‌های هدف در فرایند تدریس و یادگیری است.

آدرس: شهر میراث جهانی یزد، بلوار دانشجو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان.
تلفن: 4-36241151 (035) داخلی 310 و 255
نشانی رایانامه برای ارسال نقطه نظرات، نیازهای پژوهشی و پژوهش های خاتمه یافته به سازمان: yazdresearch@mporg.ir

همه حقوق مادی و معنوی «سامانه پژوهش های توسعه ای استان یزد» متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد است. هرگونه بازنشر اطلاعات مندرج در این پایگاه با ذکر ماخذ بلامانع است.