سه شنبه, 29 مهر 1399 10:20
  • عنوان طرح: طراحی و تدوین شاخص های عملکردی دستگاه های اجرایی استان یزد طی سالهای برنامه ششم توسعه و پایش آن در سال 1397
  • مجری طرح: دانشگاه علم و هنر استان یزد
  • کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد
  • موضوع طرح: نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد
  • سال: 1396
  • چکیده طرح:

    پژوهش حاضر که با هدف شناسایی حداکثر تعداد شاخص های قابل استناد، بروز و مرتبط با فعالیت های سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان یزد بر اساس آخرین ماموریت ها، قوانین و اسناد بالادستی در سال 1397 و 1398 تدوین شده است فهرست جامع و بازنگری شده از شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مورد اشاره ارائه می نماید. از آنجا که هدف نهایی این طرح ارائه بانک اطلاعاتی غنی از شاخص های ارزیابی عملکرد برای هر یک از دستگاه های اجرایی به تفکیک بوده است، بنابراین با گردآوری، تدوین و بازنگری بالغ بر 7000 شاخص عملکردی طی سال های اخیر، در مجموع 2763 شاخص موضوعی در 201 محور فعالیت متفاوت 77 دستگاه و سازمان اجرایی متفاوت که زیر نظر نهادهای کشوری رهبر انقلاب اسلامی، ریاست جمهوری اسلامی ایران، وزارت خانه ها، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی تدوین و گردآوری شده است. در گردآوری شاخص ها به دلیل اهمیت استناد قانونی شاخص ها و توجه به قوانین، دستورالعمل ها، آیین نامه و بخش نامه ها و مصوبات متعدد در دستگاه های اجرایی، تلاش شده تا مبنای قانونی و بالادستی مناسب برای هر یک از شاخص ها به تفکیک ارائه شود. این مستندات که تعداد آن برای برخی از شاخص ها بیش از 5 مورد، موجب اعتبار بخشی به اهمیت شاخص و اطمینان ارزیاب از کیفیت مطلوب شاخص به عنوان نشانگر فعالیت سازمان است. از سوی دیگر با توجه به آنکه فعالیت های هر یک از دستگاه های اجرایی مورد مطالعه در محورهای موضوعی متفاوت بر اساس رسالت آن سازمان دسته بندی بندی شده اند، تلاش شده است تا کلیه شاخص های این طرح ذیل هر دستگاه در محورهای موضوعی مشخص ارائه شوند. این موضوع علاوه بر اینکه اطمینان پژوهشگر را از توجه به تعداد کافی شاخص در هر محور فراهم آورده است به ارزیاب کمک می کند تا از توجه به ابعاد متفاوت فعالیت سازمان در ارزیابی عملکرد و ارائه وزن مناسب به هر شاخص اطمینان حاصل نماید. از نوآوری های پژوهش حاضر می توان به ارائه دسته بندی شاخص ها بر اساس ماهیت اثربخشی یا کارایی شاخص ها اشاره نمود. در حالی که شاخص های کارایی تلاش دارند تا وضعیت فعالیت دستگاه را در محور مورد بررسی بر اساس دستورالعمل و وظیفه قانونی نمایش دهند و بیشتر به صورت کمی قابل تبیین هستند. شاخص های دارای ماهیت اثربخشی به اهمیت شاخص مورد اشاره در دست یابی به هدف نهایی و رسالت ایجاد دستگاه اشاره دارد. شاخص های اثربخشی بیشتر به اثرگذاری شاخص در دستیابی جامعه به رفاه بیشتر و تعالی زندگی اشاره دارند. با توجه به اینکه این شاخص ها کلی تر بوده و اندازه گیری آنها دشوارتر است، بنابراین شیوه اندازه گیری در بسیاری از آنها به صورت کیفی بوده است که برای افزایش قابلیت اندازه گیری شاخص، تلاش شده است حتی المقدور سنجه کمی کل نگرانه از آن ارائه گردد. در مجموع امید است تا با استفاده از پایگاه داده شاخص های گردآوری شده که طیف وسیع و متنوعی از شاخص ها برای ارزیابان دستگاه های اجرایی به صورت مستمر و یا اجرای جشنواره های ارزیابی عملکرد مانند جشنواره شهید رجایی فراهم می آورد، با ارائه شاخص های مرتبط و بروز شاهد تبیین جایگاه دستگاه های اجرایی کشور بر اساس نیازهای قانونی و واقعی جامعه باشیم. لازم به ذکر است با هدف افزایش کابردی بودن نتایج این پژوهش به صورت همزمان علاوه بر ارائه گزارش مکتوب حاضر، سامانه ای بروز و مبتنی بر ساختار برنامه نویسی آژاکس، برای پالایش، انتخاب و دسته بندی شاخص های طرح ارائه شده است که تصمیم گیرندگان را در دست یابی به بینش های عمیق تر از وضعیت عملکرد دستگاه های اجرایی استان یاری می دهد.

آدرس: شهر میراث جهانی یزد، بلوار دانشجو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان.
تلفن: 4-36241151 (035) داخلی 310 و 255
نشانی رایانامه برای ارسال نقطه نظرات، نیازهای پژوهشی و پژوهش های خاتمه یافته به سازمان: yazdresearch@mporg.ir

همه حقوق مادی و معنوی «سامانه پژوهش های توسعه ای استان یزد» متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد است. هرگونه بازنشر اطلاعات مندرج در این پایگاه با ذکر ماخذ بلامانع است.