شنبه, 04 بهمن 1399 07:36
  • عنوان طرح: سند توسعه ورزش استان یزد در افق 1420
  • مجری طرح: شرکت ابرار حرکت و توسعه وستا
  • کارفرما: اداره کل ورزش و جوانان استان یزد
  • موضوع طرح: فرهنگی، ورزشی و اجتماعی
  • سال: 1398
  • چکیده طرح:

    سند توسعه ورزش استان یزد در افق 1420 مستخرج از 1700 نفر ساعت جلسات تخصصی ستادی و راهبردی، 400 نفر ساعت کار مطالعاتی (مطالعه و بررسی 77 سند بالادستی)، بیش از 3000 نفر ساعت ظرفیت ها و پراکندگی امکانات ورزشی استان و کار اجرایی در دبیرخانه سند و... در مدت 18 ماه تدوین شده و در مراسمی با حضور وزیر ورزش و جوانان در استان رونمایی شده است. 

آدرس: شهر میراث جهانی یزد، بلوار دانشجو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان.
تلفن: 4-36241151 (035) داخلی 310 و 255
نشانی رایانامه برای ارسال نقطه نظرات، نیازهای پژوهشی و پژوهش های خاتمه یافته به سازمان: yazdresearch@mporg.ir

همه حقوق مادی و معنوی «سامانه پژوهش های توسعه ای استان یزد» متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد است. هرگونه بازنشر اطلاعات مندرج در این پایگاه با ذکر ماخذ بلامانع است.