چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1400 21:51
  • عنوان طرح: سند آمایش استان یزد
  • مجری طرح: .
  • کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد
  • موضوع طرح: آمایش، توسعه و توازن منطقه ای
  • سال: 1400
  • چکیده طرح:

    به استناد جزء یک بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شورایعالی آمایش سرزمین در جلسه مورخ 1399/12/11، سند آمایش استان یزد را در افق 1424 در دو قسمت راهبردی و اجرایی به متن پیوست تصویب نمود. 

آدرس: شهر میراث جهانی یزد، بلوار دانشجو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان.
تلفن: 4-36241151 (035) داخلی 310 و 255
نشانی رایانامه برای ارسال نقطه نظرات، نیازهای پژوهشی و پژوهش های خاتمه یافته به سازمان: yazdresearch@mporg.ir

همه حقوق مادی و معنوی «سامانه پژوهش های توسعه ای استان یزد» متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد است. هرگونه بازنشر اطلاعات مندرج در این پایگاه با ذکر ماخذ بلامانع است.