سازمان برنامه و بودجه استان یزد طی قراردادی پژوهشی، "آسیب شناسی تخلفات ساختمانی در شهر یزد و ارائه راهکارهای عملیاتی برای ایجاد ساز و کار مطلوب نظام ساخت وساز" را مورد مطالعه قرار داد که خلاصه گزارش آن بشرح پیوست می باشد. 

  هدف اصلی اين پژوهش بازشناسی و ترسیم تیپ ایده­آل «اخلاق اقتصادی یزدی­ها» است. در واقع از آنجا که وجوه اقتصادي و انتفاعي فعاليت‌هاي اقتصادي یزدی­ها با وجوه شناختي، اجتماعي و فرهنگي آنها درهم‌تنيده و ريشه‌دار شده است، اين تحقيق به دنبال برجسته‌سازي و تبيين وجوه جامعه‌شناختي و فرهنگی اخلاق اقتصادي یزدی­هاست، تا هم بر دامنة تبيين‌هاي موجود کنش­های اقتصادی افزوده و هم زمينة تبيين‌هاي چندوجهي این نوع کنش­ها را فراهم آورد.

  در اين پژوهش سعي می­شود روابط متقابل بین اخلاق اقتصادی یزدی­ها با ابعاد جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی- دینی آنان سنجیده شود. به اعتباري، در اين تحقيق ابتدا بعد جامعه‌شناختي کنش اقتصادي، انواع و ابعاد آن تبیین می­گردد (جنبة نظری تحقیق) ...

  صنعت نساجی یزد نه تنها یكی از قدیمی ترین بخش‌های صنعت نساجی ایران، بلكه جهان بشمار می‌رود. این صنعت كه عمدتاً بر شاخه بافندگی پارچه استوار می‌باشد، در طی مسیر تاریخی خود با ورود تكنولوژی‌ها و رقبای جدید درگیر چالش و نیازمند تحول و تغییرات اساسی شده است. شعاع كل استقرار جغرافیایی صنعت نساجی یزد در حدود پنجاه كیلومتر و بخش اصلی آن پنج كیلومتر می‌باشد كه در حدود بیست هزار نفر را در اشتغال داشته و ارزش سالانه تولیدات آن متجاوز از بیست هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. صنعت نساجی یزد شامل واحدهایی از یك نفر تا بیش از هزار نفر بوده و تولید با تجهیزات سنتی دهه ها قبل تا آخرین  تكنولوژی‌ها در آن صورت می‌پذیرد.

  هسته اصلی زنـجیره ...

  این پژوهش با هدف بررسی دلایل عدم رغبت افراد با آسیب بینایی به مطالعه و یافتن راهبردهایی به‌منظور افزایش گرایش آن‌ها به مطالعه انجام‌شده است. جامعه آماری تمامی افراد با آسیب بینایی باسواد شهر یزد در سال 1394 بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی 291 نفر (114 نفر زن و 177 نفر مرد) انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه وضعیت کتاب‌خوانی (ویتنی، 1994) استفاده‌شده است. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری تحلیل واریانس و مجذور کای استفاده‌شده است.

  نتایج این پژوهش نشان داد که افراد با آسیب بینایی به‌طور معناداری (43/116= 2χ) برخی از فعالیت‌ها ازجمله تماشای تلویزیون را در اولویت قرار می‌دهند و از طرفی تحلیل انجام‌شده ...

  زادبوم انسان قلمرویی است که وسعت نگاه و افق دید را برایش به ارث می­گذارد. سنت کهن و ستبر شهر یزد نیز بدین گونه ذهنیت ساکنانش را در برابر آنچه که می­بینند هدایت کرده و روح غالب میراث آموزه­های گذشته در تمامی ابعاد زندگی آنان مشهود است. با اندکی تأمل و نگاهی جزئی­بین در عناصر مادی و معنویِ شهر یزد این مهم شفاف­تر و صریح­تر به چشم می­آید. چرا که از دیرباز روح مذهب و معنویت در تمام صنایع، هنرها و مهارت­ها نضج پیدا کرده و در تمامیتِ فرهنگ –تمامی دستاوردهای بشر در ساحت اندیشه و عمل- یزد تبلور یافته است. این درحالیست که سخن از شهر خلاق حکایت از رویکردی نوآورانه و بعضاً دیجیتالیسم دارد.

  در این میان نیاز شهروند به ارتباطی هرمنوتیکال ...

صفحه3 از7

جستجو در پژوهش ها

  • اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد
  • اداره کل ورزش و جوانان استان یزد
  • استانداری یزد
  • دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد
  • سازمان برنامه و بودجه استان یزد
  • سازمان برنامه و بودجه کشور
  • سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد
  • سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد
  • سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی استان یزد
  • شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
  • شرکت چیستا پژوهش ایساتیس
  • فرمانداری شهرستان
  • معاونت برنامه ريزي استانداري يزد
  • معاونت برنامه ریزی استانداری یزد
  • معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (معاونت برنامه ریزی استانداری)
  Close 
آدرس: شهر میراث جهانی یزد، بلوار دانشجو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان.
تلفن: 4-36241151 (035) داخلی 310 و 255
نشانی رایانامه برای ارسال نقطه نظرات، نیازهای پژوهشی و پژوهش های خاتمه یافته به سازمان: yazdresearch@mporg.ir

همه حقوق مادی و معنوی «سامانه پژوهش های توسعه ای استان یزد» متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد است. هرگونه بازنشر اطلاعات مندرج در این پایگاه با ذکر ماخذ بلامانع است.