یکشنبه, 02 آذر 1399 13:17
نیازهای پژوهشی صنایع مختلف کشور

بنیاد نخبگان کشور در راستای اجرایی نمودن طرح تحقیقاتی احمدی روشن، اقدام به جمع آوری نیازهای پژوهشی دستگاه های اجرایی و صنایع کشور (بخش های عمومی و خصوصی) نموده است که برای مخاطبان گرامی ارائه می گردد. 

جستجو در سایت

آدرس: شهر میراث جهانی یزد، بلوار دانشجو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان.
تلفن: 4-36241151 (035) داخلی 310 و 255
نشانی رایانامه برای ارسال نقطه نظرات، نیازهای پژوهشی و پژوهش های خاتمه یافته به سازمان: yazdresearch@mporg.ir

همه حقوق مادی و معنوی «سامانه پژوهش های توسعه ای استان یزد» متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد است. هرگونه بازنشر اطلاعات مندرج در این پایگاه با ذکر ماخذ بلامانع است.