مصوبات جلسه اول 1401/03/05

1- باعنایت به سفر معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور در اواخر خردادماه، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بر اساس ظرفیت‌های قانون جدید جهش تولید دانش بنیان (پیوست) و همچنین برنامه‌تحولی استان (پیوست)، پروژه‌های نیمه تمام و موارد درخواستی مرتبط و قابل رونمایی و افتتاح استان را تا تاریخ 18/03/1401 به سرکار خانم فداکار مسئول پیگیری‌های ویژه اقتصاد دانش بنیان ارائه نمایند.

2- بمنظور پیگیری روال قانونی مصوبات ستاد فناوری و نوآوری و اقتصاد دانش بنیان استان، ستاد مذکور باهدف راهبری و توسعه زیست بوم نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهای دانش بنیان و فناور، بعنوان گروه کاری کارگروه آپفن به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان پیشنهاد شود.

3- باهدف تسریع در راه‌اندازی مرکز نوآوری نساجی، به پیشنهاد رئیس محترم پارک علم و فناوری مقرر شد تا زمان اتمام ساخت و بهره‌برداری از ساختمان مرکز نوآوری، فضای مورد نیاز این مرکز توسط پارک تا تاریخ 15/04/1401 آماده و تحویل انجمن نساجی شود.

4- ضمن قدردانی از همکاری دستگاه های اجرایی نظیر: شرکت شهرک‌ها، برق منطقه ای، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، مقرر شد تمامی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان در تکمیل محتوای سامانه پژوهش‌های توسعه‌ای استان با سازمان همکاری لازم را از حیث در اختیار قرار دادن اطلاعات معمول نمایند.

5- به پیشنهاد معاون محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دستگاه‌های اجرایی از نمایشگاه تیم‌های تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور در مصلای تهران (8-11 خردادماه) دیدن نمایند. دانشگاه گزارشی از روند برگزاری این رویداد و میزان سرمایه جذب شده توسط شرکت های استان را تا تاریخ 15/04/1401 به دبیرخانه کارگروه ارائه نماید.

6- باتوجه به هدفگذاری انجام شده و در راستای تحقق شعار سال، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، 20 واحد مستعد تولیدی را با هدف ایجاد شرکت دانش بنیان به مسئول پیگیری‌های ویژه حوزه اقتصاد دانش بنیان و پارک علم و فناوری معرفی نماید.

7- با عنایت ابلاغ به دستورالعمل بند هـ تبصره 9 قانون بودجه سال 1401 کل کشور از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین اعلام بارگذاری اولویت‌های پژوهشی شورای عالی عتف در سامانه پژوهش‌های توسعه‌ای در جلسه کارگروه، اولویت‌های مطالعاتی استان در سال 1401 (لیست پیوست) بر اساس این اولویت‌ها مورد تایید قرار گرفت.

8- طرح موضوع تسهیل شرایط اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان در شورای هماهنگی بانک‌ها ازسوی پارک علم و فناوری و با هماهنگی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری پیگیری شود.

9- تمامی دانشگاه‌های استان برنامه خود را در حوزه فناوری و نوآوری تا تاریخ 31/03/1401 به مسئول پیگیری‌های ویژه حوزه اقتصاد دانش بنیان ارائه نمایند.

10- پارک علم و فناوری و خانه صمت، مدل ارائه شده پروژه پوف (پارک و فرمانداری) را با هدف تقویت و آموزش نهادهای واسط (بروکر و دفاتر انتقال فناوری) بررسی و برای تکثیر آن برنامه ریزی نماید.

مصوبات جلسه اول 1400/02/29

1-     ضمن قدردانی از ارائه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، موضوع همکاری و برقراری تعاملات لازم فیمابین مرکز با دانشکده های مرتبط دانشگاه های استان در دستور کار شورای هماهنگی آموزش عالی استان قرار گیرد.

2-   موضوع ایجاد مرکز نوآوری کشاورزی در استان توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی با همکاری پارک علم و فناوری استان مورد بررسی قرار گیرد.

3-   ضمن قدردانی از ارائه شرکت سهامی برق منطقه ای یزد، باتوجه به اختصاص اعتبار پژوهشی برای ایجاد مرکز خلاقیت و کار تیمی، اجرای پایلوت آن در دستگاه های اجرایی منتخب با همکاری شرکت سهامی برق منطقه ای یزد و سازمان مورد پیگیری قرار گیرد.

4-  باتوجه به موافقت اعضای کارگروه، پیشنهاد تجمیع اعتبارات پژوهشی از محل یک درصد اعتبارات هزینه ای استانی در سال 1400 به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه شود.

5-  دانشگاه یزد مجموعه پیشنهادات خود را درخصوص انتخاب مجریان طرح های پژوهشی از محل یک درصد اعتبارات هزینه ای به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال و پیگیری نماید تا در تدوین دستورالعمل اعتبارات مذکور لحاظ شود.

6-     درخصوص دستورکار چهارم جلسه، دبیرخانه کارگروه، سازمان نظام صنفی رایانه ای استان و سازمان عامل منطقه ویژه فناوری یزد و جناب آقای علومی و سرکار خانم چمنی را بعنوان جمع بندی نظرات اعضای کارگروه بعنوان دو عضو حقوقی و دو صاحبنظر حقیقی کارگروه در سالجاری اعلام نمود که مورد موافقت قرار گرفت.

 

مصوبات جلسه اول 1399/03/18

1-     در خصوص طرح پژوهشی تدوین نظام نوآوری در استان، مقرر شد دستگاه های اجرایی عضو کارگروه تا تاریخ 01‏/04‏/1399 نقطه نظرات تکمیلی خود را پیرامون طرح به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند. دبیرخانه کارگروه پس از دریافت نقطه نظرات و باهماهنگی کارفرما، نسبت به اعمال نقطه نظرات و ارائه طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان اقدام خواهد کرد.

2-     سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری، به عنوان دبیرخانه اجرایی برنامه عملیاتی نظام نوآوری در استان انتخاب و مقرر شد؛ دیده بانی و پایش طرح و هماهنگی های لازم در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری (آپفن) انجام گیرد.

3-     با عنایت به توضیحات ارائه شده توسط نماینده شرکت دانش بنیان دیده بان توسعه پایدار، کارگروه با اجرای طرح پژوهشی: پیاده سازی سامانه هوشمند مدیریت مزرعه در راستای دستیابی به کشاورزی هوشمند در استان یزد موافقت و جهت حمایت به سازمان جهاد کشاورزی استان ارجاع داده شد.

4-     به پیشنهاد استاندار محترم، شورای راهبری توسعه مدیریت استان، موضوع نوآوری و باور داشتن به اقتصاد دانش بنیان را در انتخاب و ارزیابی مدیران، مورد بررسی و در دستورکار قرار دهد.

5-     دستگاه های اجرایی عضو کارگروه، پاسخ مکتوب خود را درباره نامه وزارت کشور با موضوع تقسیم کار میان پارکهای فناوری و شرکتهای دانش بنیان در اسرع وقت به استانداری ارسال نمایند.

 

مصوبات جلسه اول

* اعضا، پیشنهادات خود را درخصوص عضویت 2 سازمان مردم نهاد و 2 صاحبنظر در جلسات کارگروه (موضوع بند ب ماده 5 آئین نامه جدید شورای برنامه ریزی و توسعه استان) ظرف یک هفته به سازمان اعلام نمایند.

* اولویت های تحقیقاتی و پژوهشی پیشنهادی سازمان (از محل یک درصد اعتبارات هزینه استانی موضوع بند «ز» تبصره 9 قانون بودجه سال 1398 کل کشور) مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد اعضای کارگروه حداکثر ظرف یک هفته پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی را به سازمان ارسال نمایند. سازمان با لحاظ نمودن پیشنهادات واصله نسبت به اجرای سایر مفاد دستورالعمل اقدام نماید.

* تدوین برنامه عملیاتی توسعه نظام نوآوری در استان در زمره اولویت های پژوهشی استان قرار گرفته و اقدامات لازم توسط دبیرخانه کارگروه بعمل آید.

 

مصوبات جلسه دوم

* با پیشنهاد استاندار محترم و موافقت اعضا، درخصوص موضوع بند ب ماده 5 آئین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان (مصوبه شماره 29018 ت 54487 هـ مورخ 12‏/03‏/1398 هیات محترم وزیران)، دو سازمان مردم نهاد: سازمان منطقه ویژه علم و فناوری و سازمان نظام صنفی رایانه ای و خانم زهره چمنی و آقای رامین زارع بعنوان اعضای حقیقی جهت حضور در جلسات کارگروه انتخاب شدند.

* عملکرد اعتبارات پژوهشی دانشگاه های استان در جلسات آتی کارگروه ارائه شود.

* باتوجه به مباحث جلسه درخصوص نحوه برگزاری هفته پژوهش و فناوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هماهنگی لازم را با سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص دستورالعمل برگزاری هفته پژوهش و فناوری معمول نماید.

* با توجه به فرآیند مندرج در دستورالعمل بند ز تبصره 9 قانون بودجه سالجاری و اقدامات صورت گرفته تاکنون، دستگاه های اجرایی مشمول،  اهتمام لازم را جهت عقد قراردادهای پژوهشی و جذب اعتبارات مرتبط معمول دارند. در ضمن فهرست عناوین پژوهشی از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای سالجاری در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه گردد.

* کلیه دستگاه های اجرایی، دانشگاهها و تشکلهای بخش غیردولتی استان پیشنهادات خود را پیرامون نحوه تدوین و عملیاتی نمودن طرح "یزد، الگوی اقتصاد دانش بنیان" به استانداری یزد (معاونت توسعه مدیریت و منابع) ارسال نمایند.

* کلیات طرح پارک صنعتی دانشگاه یزد مورد تایید کارگروه قرار گرفت و مقرر شد با توجه به نظرات مطرح شده، دانشگاه یزد ضمن تکمیل مطالعات، اقدامات لازم از جمله اخذ مجوز کارگروه ملی ماده 23 قانون الحاق 2 و همچنین اخذ مشوق های لازم را از نهادهای ذیربط دنبال نماید.

 

مصوبات جلسه سوم

* با محوریت دانشگاه یزد، برنامه ها و اقدامات همه دانشگاه های استان در اجرای مفاد طرح تحول همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت احصاء، و در شورای آموزش عالی استان جمع بندی و نتایج آن در کارگروه بررسی و اتخاذ تصمیم شود.

* دانشگاه یزد با همکاری و هماهنگی سایر دانشگاههای استان، رویه ها و مقررات مورد عمل در سایر استانها که موجب تسهیل امور گردیده، را به همراه مستندات به دبیرخانه کارگروه جهت پیگیری و اقدامات بعدی ارائه نماید.

* منطقه ویژه علم و فناوری استان، مدل کاربردی و عملیاتی را برای احصاء نیازهای بخش صنعت استان (بصورت نمایشگاه نیاز یا راه اندازی پورتال تخصصی) به دبیرخانه کارگروه جهت پیگیری و اقدامات بعدی ارائه نماید.

* با پیگیری سازمان، وضعیت و عملکرد اعتبارات پژوهشی همه دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و شرکت های دولتی استان در دستور کار کارگروه قرار گیرد.

* طرح اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان با عنوان «پیاده سازی عملیاتی فاز دوم و سوم ملزومات سیستم مدیریت امنیت ISMS» که از محل اعتبارات ابلاغی آن دستگاه تامین اعتبار خواهد شد، مورد تصویب کارگروه قرار گرفت.

* مجوز لازم به سازمان جهاد کشاورزی برای جذب اعتبارات ملی در حوزه پژوهش و فناوری داده شد. طرح مورد نظر در جلسه آتی ارائه خواهد شد.

 

مصوبات جلسه چهارم

* گزارش آخرین وضعیت مراکز نوآوری و فناوری استان، در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه شود.

* دانشگاه علوم پزشکی یزد، سازمان جهاد کشاورزی استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، شرکت شهرکهای صنعتی استان و جهاد دانشگاهی استان، گزارش عملکرد خود را در حوزه نوآوری و فناوری برای ارائه در کارگروه و تکمیل گزارش مجموعه اقدامات استان در حوزه یاد شده، به دبیرخانه کارگروه ارسال نماید.

* سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری، تمهیدات لازم و مورد نیاز در خصوص مباحث نرم افزاری و محتوایی کارخانه نوآوری را به کارگروه پیشنهاد نماید.

* با محوریت معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری و همکاری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، اداره کل راه و شهرسازی استان، شرکت شهرک های صنعتی، پارک علم و فناوری استان و سایر دستگاه های ذیربط تا پایان سالجاری امور مرتبط با واگذاری زمین طرح جامع پارک علم و فناوری استان و زمین کارخانه نوآوری استان تعیین تکلیف گردد.

* اعضای کارگروه نسبت به تدوین و ارائه برنامه حوزه اقتصاد دانش بنیان و فناوری و نوآوری در سال 1399 اقدام و موضوع در اولین جلسه کارگروه در سال آینده مورد بررسی قرار گیرد.

* طرح پژوهشی "طراحی نظام الحاقی آموزش توسعه گرا با رویکرد مهارت های زندگی" از محل یک درصد اعتبارات هزینه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به تصویب رسید.

* لیست شرکت های واجد شرایط دریافت کمک سود تسهیلات از محل کمک های فنی اعتباری در جلسه آتی ارائه شود.

* درخصوص تسریع در راه اندازی کلین روم مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی یزد، با توجه به تفاهم نامه منعقد شده در استان، مکاتبه ای از سوی استاندار محترم با معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهوری در خصوص تامین اعتبار لازم صورت پذیرد.

* درخصوص حمایت مالی مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری با موضوعات: مطالعات سیاسی و انتخابات، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مطالعات توسعه و عمران، مطالعات امنیتی و انتظامی (نامه شماره 228657 مورخ 21‏/11‏/1398)، اطلاع رسانی لازم به دانشگاه ها انجام گیرد.

* با توجه به رد قطعی طرح پژوهشی طراحی مدل جامع و استقرار سامانه هوشمند حکمرانی خوب در استان (طرح های پژوهشی موضوع بند ز تبصره 9 قانون بودجه سال 1398) توسط شورای عتف مقرر شد اعتبار این طرح به میزان 600 میلیون ریال به طرح های مطالعه و بررسی راهکارهای جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان و تدوین برنامه عملیاتی توسعه نظام نوآوری در استان اختصاص یابد.

جستجو در سایت

آدرس: شهر میراث جهانی یزد، بلوار دانشجو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان.
تلفن: 4-36241151 (035) داخلی 310 و 255
نشانی رایانامه برای ارسال نقطه نظرات، نیازهای پژوهشی و پژوهش های خاتمه یافته به سازمان: yazdresearch@mporg.ir

همه حقوق مادی و معنوی «سامانه پژوهش های توسعه ای استان یزد» متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد است. هرگونه بازنشر اطلاعات مندرج در این پایگاه با ذکر ماخذ بلامانع است.

طراحی و پشتیبانی فنی:سیدمحمدهاشم حکیمی

Please publish modules in offcanvas position.

اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید، اینجا را کلیک کنید.

ورود به حساب کاربری